Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Fiskevideoer
Hva er havfiske?
Bli medlem
Kontakt oss
Bildegalleri
Samarbeidspartnere søkes
Nyttige linker
Annonsemuligheter
Kjøp og salg
 
 
  Aktiviteter i februar 2023
ma ti on to fr
mars »»   

 Har du sett en brugde?

Hai-Norge er en vitenskapelig forening som er arbeider for mer forskning på hai. De er for tiden på utkikk etter informasjon om Brugde i Norge og håper at Havfiskeklubben.no kan formidle informasjon, samt formidle «brugde-skjemaene» som ligger vedlagt.


 
Foreningen håper å nå ut til lokalfolk eller turister som kanskje har tenkt seg på båttur, fisketur, hvalsafari etc. i løpet av ferien sin, og som kanskje vil holde litt ekstra utkikk etter brugder etter at de har sett denne informasjonen.

Det vi er interesserte i er:

● Alle brugdeobservasjoner som har blitt gjort de siste 5 årene.
● Observasjon av levende brugder.
● Brugder som har satt seg fast i garn.
● Brugder som har blitt skylt opp på land.
● Andre observasjoner, historier eller informasjon.
● All informasjon er nyttig for oss, også opplysninger om ingen observasjoner.
● Vi er også interesserte i skinn, gjeller eller lignende, for genetiske studier.

Hva vil vi gjøre med informasjonen vi samler inn?

● Innledningsvis vil vi forsøke å danne oss et bilde av brugdas utbredelse langs vestkysten, for å forstå hvor brugdene opptrer, og når de beveger seg nær kysten under sin årlige vandring.

● Dersom vi får hentet inn nok informasjon fra publikum om hvor brugdene befinner seg, vil det etter hvert være mulig å merke og spore brugdene med satellittsendere.

Hvordan du/dere/publikum kan informere oss:
Du kan enten gå inn på våre hjemmesider (http://www.hainorge.no/), og fylle inn et skjema online eller du kan sende oss en mail direkte med all informasjon til E-post info@hainorge.no.


Brugdefakta:
● Brugda (Cetorhinus maximus) er den nest største fiskearten i verden, og kan bli opptil 12 m.
● Brugda er planktoneter, og er ingen trussel mot mennesker.
● Brugda kan sees om våren og sommeren, når den «gresser» etter plankton i overflaten.
● Rundt juni finner vi brugda langs vestkysten av Norge.
● Vi vet svært lite om dens atferd og vandringsmønster, ei eller hvor den blir av om høsten og vinteren.
● Svært utbredt tidligere, men jakt for lever (olje) og skinn førte til en kollaps i bestanden.
● Brugda er nå en truet art i norske farvann, og jakt og fangst er forbudt.

Hai-Norge
Nettside: www.hainorge.no
E-post: info@hainorge.no

Infomasjonsplakat i PDF

Info-skjema i PDF
Tilbake

Brukernavn


Passord 
Roy's Pressetjeneste