Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Fiskevideoer
Hva er havfiske?
Bli medlem
Kontakt oss
Bildegalleri
Samarbeidspartnere søkes
Nyttige linker
Annonsemuligheter
Kjøp og salg
 
 
  Aktiviteter i februar 2023
ma ti on to fr
mars »»   

 14 gyteområder stenges for fiske fra nyttår

Som et bidrag til å bygge opp igjen torskebestanden i Oslofjorden og Skagerakkysten, blir 14 gyteområder helt stengt for fiske fra 1. januar og fire måneder framover.

Fiskeri- og sjømatminister, Harald Tom Nesvik. (Foto: NFD)

 

- Forbudet er nødvendig for å gi kysttorsken en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en levedyktig torskestamme, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

 

Det står dårlig til med kysttorsken i Oslofjorden og Skagerakkysten, derfor har regjeringen satt i verk en rekke tiltak som skal bidra til å gjenoppbygge bestandene. Reguleringene gjelder alle, både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Oppsummert betyr det at alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

 

- Jeg er bekymret for de lave bestandene av kyst- og fjordtorsk. Derfor er det viktig at vi nå bidrar sammen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

 

Alt fiske stenges i kyst- og fjordtorskens mest sentrale gyteområder. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillat siden dette er helt selektivt.

 

Du kan se hvor det er totalforbud mot fiske HERTilbake

Brukernavn


Passord 
Roy's Pressetjeneste