Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Fiskevideoer
Hva er havfiske?
Bli medlem
Kontakt oss
Bildegalleri
Samarbeidspartnere søkes
Nyttige linker
Annonsemuligheter
Kjøp og salg
 
 
  Aktiviteter i februar 2023
ma ti on to fr
mars »»   

 Strengere regler for turistfiske

Fiskeri- og sjømatministeren har besluttet å gjennomføre endringer i regelverket for turistfiske. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. (Foto: NFD)

 

- Den viktigste endringen er at turister kun kan ta med seg fisk ut av landet dersom de har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. Dette håper jeg kan være med på å styrke den seriøse delen av turistfiskenæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

 

Utførselskvoten senkes fra 20 kilo til 18 kilo filet, og det kan maksimalt føres ut fisk to ganger i året per person. Dette er en betydelig innstramming i forhold til dagens regelverk hvor det er tillatt med utførsel én gang i uken.

 

Videre endres reglene om fangstrapportering: Informasjonsplikten for turistfiskevirksomhetene tydeliggjøres, og det innføres et krav om digital fangstapportering innen utgangen av 2021.

 

Det legges også opp til en strengere praktisering av regelverket og strengere reaksjoner dersom regelverket brytes, som for eksempel strengere straff for de som bryter de nye reglene eller sletting fra turistfiskeregisteret

 

- Jeg vil fortsette dialogen med næringen om hvilke vilkår som bør stilles til en registrert turistfiskevirksomhet, og også ta opp spørsmålet om hvordan bedriftene kan behandle restråstoff og avskjær fra sløying av fisken på en slik måte at dette kan komme til nytte. Vi vil også se videre på spørsmålet om det kan være mulig å sette en dagskvote eller andre former for regulering av aktivitetsnivået, i dialog med bedriftene, sier Ingebrigtsen.

 

Endringene i regelverket kommer etter at et høringsnotat med flere forslag har vært på offentlig høring. Du finner forskriften på Nærings- og fiskeridepartementets nettside.

 

Vil ikke berøre vår virksomhet

Slik vi kan tolke dette, vil innstramningene ikke få noen konsekvenser for virksomheten til Havfiskeklubben.no da vi ikke tar fisk ut av landet. Om nye rapporteringskrav også vil gjelder for våre organiserte turer er noe uvisst.

 Tilbake

Brukernavn


Passord 
Roy's Pressetjeneste